پرشر وسل ( وسل )

پرشروسل ها، لوله هایی از جنس کامپوزیت  و یا استیل به همراه بخش های مختلف می باشند که با نصب فیلترهای مختلف غشائی جهت تصفیه آب ورودی و تحت فشار استفاده می کنند. پرشروسل ها بر اساس حجم و جریان آب ورودی و خروجی نامگذاری می شوند.

پرشر وسل بین مصرف کنندگان به اسمهای زیر نیز مصطلح می باشد:

09127129007
fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian